[Trans] Fantastic beasts

Source: ap_nbc@twitter

Trans: Kú

Edit: Shuu (chủ blog, mình không trans chỉ edit)

Trans và edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài blog.

loo

Advertisements