[One-shot][Zikyung] Ordinary love

CzLC_xzUsAAy5N-

Title: Ordinary love

Fandom: Block B

Pairings: Zikyung, Jaeil/Taehyo

Rating: PG

Summary: Câu chuyện nhảm nhí về một tên cuồng công việc và một tên cuồng công việc nhiều hơn. Fic hoàn toàn là hư cấu dựa trên một số sự kiện có thật. Chi tiết xem note ở cuối fic.

A/N: Đây là fic đầu tiên tui viết nên không tránh khỏi sai sót. (Thật sự thì văn chương của tui cực dở và hiếm khi nào viết được một fic đầy đủ như thế này T.T cảm giác EQ thấp quá nên không viết mùi mẫn lãng mạn được như người ta huhu)

Continue reading “[One-shot][Zikyung] Ordinary love”

Advertisements