[Short dou] Sherlock/John strip by nkr

55481506_p26_master1200

Artist: nkr@pixiv (id=11810989)

Pixiv id: 55481506

Trans: Kú

Edit: Shuu (chủ blog)

Trans và edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài blog.

Continue reading “[Short dou] Sherlock/John strip by nkr”

Advertisements